Teckenbergs blogg

Teckenbergs blogg

Historien om Yellowstone

TrädgårdPosted by Teckenberg Jan 20, 2013 18:47:25

Yellowstone nationalpark i USA är ett av de största, intakta ekosystemen som finns kvar på vår planet. År 1978 sattes nationalparken upp på Unescos världsarvslista. Området är till ytan ungefär lika stort som Sörmland.

I alla tider har rovdjur och betesdjur utvecklats sida vid sida. Överallt i alla ekosystem kan man se denna samutveckling.

Men människans syn på de stora rovdjuren var i början på 1900-talet väldigt negativ och man saknade kunskap om predatorernas betydelse.

Vargen utrotades 1926 i Yellowstone och det fick konsekvenser. Olika djurpopulationer förökade sig kraftigt t.ex. prärievargen ökade dramatiskt.

Stora hjorthordar betade ostört träd och buskar och vegetationen fick aldrig en chans att växa till sig. Runt vattendragen eroderade marken eftersom växtligheten betades av.

Någon gång i mitten av 1990-talet ökade den ekologiska kunskapen, man började ana vargens betydelse för ekosystemet och den återinfördes i nationalparken.

Betesdjuren minskade och träd och buskar kunde växa till sig och erbjöd skydd till småfåglarna som nu återvände till Yellowstone.

Bävrarna återvände till vattendragen för nu fanns sälg och asp att bygga dammar av och som gav föda. Bäverdammarna drog till sig grodor och vattenlevande djur och sjöfåglar.

Stränderna som numera kantas av lövträd som skuggar vattendragen gynnar laxen att gå upp i älvarna för att leka.

Prärievargen decimerades vilket gav nya livsmöjligheter för antiloperna.

Betesdjurens vaksamhet ökade vilket resulterade i ökad rörlighet som i sin tur gagnade växtligheten som fick tid att återhämta sig.

Allt hänger ihop i vår komplexa natur och är beroende av varandra för att upprätthålla en nödvändig balans - så också i våra trädgårdar.

  • Comments(1)//teckenbergblogg.besokstradgardar.se/#post167