Teckenbergs blogg

Teckenbergs blogg

Icke önskvärda växter

TrädgårdPosted by Teckenberg Dec 09, 2012 17:47:11

I senaste numret av Hemträdgården står att läsa att Skottland förklarat krig mot Rhododendron ponticum. Den beskrivs som en av Skottlands mest invasiva och ovälkomna arter och nu har man budgeterat 15 miljoner pund för att rensa miljön från detta ogräs.

Denna Rhododendron sprider sig snabbt och tränger ut naturlig fauna, täcker undervegetationen i skogarna och tar över hedlandskapen.

Den anses även sprida sjukdomen Phytophthora ramorum som angriper skogarnas lärkträd.

Här en bild från min egen trädgård på Rhododendron ponticum `Kokardia´

Jag skulle inte tveka en sekund att ta bort denna Rhododendron hybrid om det visar sig att vi i vårt land skulle få samma problem som skottarna.

Många länder med ett varmare klimat än vårt har enorma problem med rymlingar från trädgårdar och/eller importerade växter som saknar naturliga fiender och riskerar att ta över den inhemska faunan. T.ex. Nya Zeeland där arter av Clematis är så invasiva att de dödar träden och på så sätt även hotar de djur och insekter som är beroende av just dessa träd.

Även i vårt bistra klimat kan en del djur och växter som inte har några naturliga fiender bli ett hot mot biologisk mångfald. Jättelokan är väl känd men även höstgullris och jättebalsaminen har en enorm växtkraft där de etablerat sig. Vresrosen invaderar kustlandskapen och riskerar att tränga bort djurlivet som är beroende av öppna sanddyner. Här har dock våra myndigheter vaknat och satsat ett antal miljoner för att få bort den invasiva vresrosen.

Här i våra trakter finns områden som är helt täckta av höstgullris, inget annat förmår växa där den sprider sig och helt täcker marken. Jag har även sett enorma bestånd av jättebalsamin här i trakterna. En vacker växt men den bör utrotas för den kväver allt i sin närhet.

Alla växter som lever i vår naturliga fauna har även insekter som är beroende av dem. När den naturliga faunan trängs tillbaka av främmande arter blir det även ett hot mot insekternas överlevnad och därmed även de fåglar och djur som är beroende av insekterna. Nya arters etablering sker alltid på bekostnad av våra befintliga arter.

  • Comments(0)//teckenbergblogg.besokstradgardar.se/#post161