Teckenbergs blogg

Teckenbergs blogg

Småfåglarna

TrädgårdPosted by Teckenberg Nov 11, 2012 17:08:50

Nu har vi ägnat några dagar till att rensa ur alla fågelholkar. Vi har satt upp omkring 60 holkar så det tar ett tag. Det är bra att rensa bort det gamla bomaterialet för där kan finnas löss som är riktigt plågsamt för småfåglarna. Dessutom kontrollerar vi alltid fästen så att de inte plötsligt ramlar ner. Några holkar behövde nya fästen och är nu reparerade.

Hackspetten kan fullständigt förstöra en holk även om man sätter ringar som skydd vid ingångshålet. Vi hittade en sådan holk i år.

Holkarna används vintertid som sovplats men nu får de själva dra in mossa och gräs till sina natthärbärgen.

De sover förövrigt flera tillsammans under vintern, flera fåglar alstrar mera värme.

I våras sparade vi några holkar för att sätta upp just när den svartvita flugsnapparen anländer från andra sidan av jordklotet. Den kommer så sent och är beroende av holk för sin häckning och då brukar övervintrande mesar redan ha ockuperat holkarna och det kan resultera i krig om boplatsen, ibland med dödlig utgång. Det fungerade och de nya holkarna fick gäster - jag kunde iaktta när hanarna anlände och inspekterade de nya holkarna.

Nu finns tre nya holkar att sätta upp igen i början av maj - den kommer nästan alltid på samma datum. Fascinerande eftersom den övervintrar i tropiska Afrika. Den skall även klara av överflygningen av Sahara vilket tar många fåglars liv.

Rödhake brukar vi alltid ha i trädgården och nu hittade jag en holk på Granngården för denna förtjusande lilla fågel. Rödhakens holk bör gömmas väl eftersom ingångshålet ser annorlunda ut och är enkelt för boplundrare att forcera om det upptäcks.

Stararna skall även få ett tillskott av nya holkar nästa vår. Stararna lever gärna i flockar och störs inte av flertalet holkar inom samma område.

  • Comments(0)//teckenbergblogg.besokstradgardar.se/#post153