Teckenbergs blogg

Teckenbergs blogg

Blåmossa- Leucobryum glaucum

TrädgårdPosted by Teckenberg Nov 01, 2012 18:33:34

Denna sommar har varit mossornas sommar. Den fuktiga och nederbördsrika säsongen har gagnat mossorna och deras tillväxt.

Mossor är kryptogamer, de saknar ståndare och pistiller och förökar sig med sporer.

Blåmossan har fått sitt namn av färgen, vanligtvis är den skimrande grön men vid torka blir den ljust blågrön.

Blåmossan förekommer främst i landets södra delar men kan hittas ända upp till Västerbotten, främst vid kusten. Den kan, vid gynnsamma förhållanden, bli upp till en meter hög men det förutsätter höga naturvärden och stabila miljöförhållanden. Mossor hämtar fukt och näring ur luften vilket gör dem känsliga för föroreningar.

Blåmossan växer, vid gynnsamma förhållanden ca 1 cm/år men blåmossan i min trädgård har nog vuxit mer än så denna regnrika sommar.

När det mesta i trädgården vissnat ner och ändrat färg lyser mossorna, utan konkurrens, vackert gröna.

  • Comments(1)//teckenbergblogg.besokstradgardar.se/#post149