Bratt Gustafssons blogg

Bratt Gustafssons blogg

Hur det startade

TrädgårdPosted by Bratt Gustafsson Jan 24, 2010 17:46:56

Gröna vågen
För drygt 30 år sedan, 1979, flyttade vi; mamma, pappa och tre barn, till ett torp på sörmländska landsbygden med 25 000 m2 mark. Första åren gick till hundar, katter, hästar, får, höns, kalvar, kalkoner, grisar, potatis, grönsaker, ja vi provade på det mesta i sann gröna vågen-anda. Till trädgården blev inte så mycket tid över men tiderna förändras. I dag med för länge sedan utflugna barn går den mesta fritiden åt till trädgårdsarbete, framför allt planeringsarbete, vi förändrar och skapar mycket både i våra huvuden och i trädgården.
Gamlingarna i byn undrade naturligtvis vilka galningar vi var när vi flyttade hit och de mer eller mindre slog vad om att vi skulle flytta inom ett år. Nu är det vi som varit fast boende längst men betraktas väl fortfarande som mer eller mindre galna nu med tanke på vårt trädgårdsintresse. Det är inte precis traditionella torpväxter vi satsat på. Och när dessutom dubbeldeckar-bussar kom genom byn under riksmötet 2008 så blev väl deras åsikter besannade. (ang. riksmötet se kommande text)

Trädgårdsamatörerna
1997 blev vi medlemmar i Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA (http://www.tradgardsamatorerna.nu/ ) och åkte på vårt första föredrag 1999, Karl Otto Zita pratade om trillium och vi begrep inte så mycket.

Vår första resa med Sörmlandskretsen gick till Danmark och det var lätt att dras med av alla kunniga medlemmar. Intresset för olika växter växlade utifrån senaste föredrag och senast besökta trädgård.

Trädgårdens utveckling

Så småningom har vi anlagt framförallt torvbäddar och stenpartier. Trågtillverkning och trågodling är det senaste intresset.

Egen förökning av växter är också en viktig del av trädgårdsintresset. Favoritväxter är svårt att precisera men om man måste så är det väl typiska amatörväxter som rhododendron, arisaema, kuddväxter, osv. En absolut favorit är Nomocharis.

När vi upphörde med får började vi anlägga ”park” på del av det gamla högärdet. Dvs vi började plantera en del träd. Vi började vår amatörträdgård med att anlägga två äkta Öhmanska blötbäddar på norrsidan av huset. Som Lennart lovade så har de fungerat suveränt. Torra somrar har de hållit fukten bra och regniga somrar har dräneringen fungerat. Efter c:a 8 år renoverades den första då torvkanterna blivit ganska illa åtgångna av trastarna och ålder. (Läs gärna artikeln Våtbäddar av Owe Jaktlund i TrädgårdsAmatören 1:2004

http://www.tradgardsamatorerna.nu/ta/ta1-04/artikel.html )

I den gamla syrenbersån på sydsidan av huset har vi börjat anlägga rabatter med perenner och längre bort i trädgården har vi en naturdamm där vi också ska odla träd och perenner och i skogskanten kommer vi att ha en del stora rhododendron.

En ordnad köksträdgård och odlingsytor för div. växtförökning är på G. För övrigt finns en tistel eller taggrabatt och resterna av en fruktträdgård där vi till viss del planerar att anlägga ett woodland.